Иссак Левитан. (видео)

  http://www.youtube.com/watch?v=bXARnJGGtzc

Шишкин Иван Иванович (видео)

http://www.youtube.com/watch?v=vUh3E2v5KbM

    Иван Шишкин. Пейзаж.

   http://www.youtube.com/watch?v=_SMfqDrhCGo

Иван Шишкин в Третьяковской Галерее. (видео)

   http://www.youtube.com/watch?v=vUh3E2v5KbM

Шильдер Андрей Николаевич (видео)

  http://www.youtube.com/watch?v=TdjYZBrhjQE

Отредактировано Zlata (13-04-2015 09:37:04)